bảo hiểm tai nạn người trên ô tô

bảo hiểm tai nạn người trên ô tô

bảo hiểm người ngồi trên ô tô
Bảo hiểm tai nạn lái xe, phụ xe và người ngồi trên ô tô
1:09 sáng 11/Th11/2018

Bảo Minh bồi thường thiệt hại thân thể đối với lái xe, phụ xe và người ngồi trên do tai nạn khi đang ở trên xe, lên xuống xe trong quá trình xe đang tham gia giao thông trong phạm vi mức trách nhiệm ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm. Số tiền bảo hiểm […]